Kdo jsou naši partneři

Logo Student Cyber Games
Pořadatel
Logo Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
Spolupořadatel
Partneři soutěže
Finančně podpořili a zaštítili

Student Cyber Games

Někdo chtěl hrát a někdo tvořit, někdo organizoval a někdo se snažil vyniknout, ale všichni jsme měli čekat, až zazvoní.

Sešli jsme se, abychom pomohli přinést na střední školu trochu toho, co nám v ní občas chybělo. Dobré hry, soutěže dostupné všem, akce pro celou školu a prostor zkusit takové věci organizovat pro ostatní.

Věříme, že střední škola není žádná čekárna na ten zábavnější život po posledním zazvonění.

SCG je pořadatelem soutěže Prezentiáda.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Ekonomicko-správní fakulta (ESF) je mladou a moderní fakultou Masarykovy univerzity. V současné době vzdělává téměř čtyři tisíce studentů prezenčního, kombinovaného či doktorského studia. Počtem podaných přihlášek ke studiu patří fakulta k nejžádanějším ekonomickým školám v České republice.

Od roku 1994 zde úspěšně ukončilo studium přes 8000 absolventů, kteří dle průzkumů velmi rychle a snadno zahajují svou pracovní kariéru. Nástupní platy absolventů ESF patří již několik let mezi nejvyšší na MU.

Více se dozvíte na www.econ.muni.cz nebo na www.studujnaesf.cz

Facebookové stránky fakulty: https://www.facebook.com/esfmu

Facebookové stránky pro uchazeče o studium:

https://www.facebook.com/studujnaesfmu

Jsme rádi, že můžeme být spolupořadatelem Prezentiády, protože na prezentační dovednosti je i při samotném studiu na naší fakultě kladen velký důraz. Umět dobře prezentovat své myšlenky je klíčem k úspěchu!

ESF je spolupořadatelem soutěže.

IBM

IBM Client Innovation centrum Brno Centrum v Brně je jedním z největších a nejrozmanitějších center IBM svého druhu na světě. Jeho hlavní aktivity se zaměřují na poskytování strategických outsourcingových služeb - podporu vzdálených serverů a aplikací, síťové služby a koncovou zákaznickou podporu. Tisíce talentovaných IT profesionálů, kteří zde pracují tvoří jedinečný diverzifikovaný tým skládající se z několika desítek národností. Centrum poskytuje služby stovkám klientů z celého světa, od předních světových bank přes telefonní operátory až po farmaceutické společnosti.

Proč podporujeme Prezentiádu? Rozvoj vědy a vzdělávání patřilo vždy k oblastnem zájmu a angažovanosti IBM. Prezentiáda se na poli vzdělávání angažuje obdivuhodným způsobem a rozšiřuje povědomí středoškoláků o tématech soft-skills. IBM samozřejmě rádo podpoří mladé talentované lidi ve snaze posouvat se dále!

IBM je partnerem soutěže.

Prezi

Prezi můžete i letos využít při vytváření vaší prezentace. Navázali jsme na oblibu Prezi v milnulých ročnících Prezentiády a na základě toho jsme získali Licence Edu Pro pro naše soutěžící.

Prezi je partnerem soutěže.

České dráhy

České dráhy jsou národním dopravcem České republiky. Současná akciová společnost vznikla v roce 2003 a se svými 24 tisíci zaměstnanců patří mezi největší zaměstnavele v Česku.

Do soutěže věnovali ceny, na které se můžete těšit, jak v krajských kolech, tak na finále.

České Dráhy jsou partnerem soutěže.

Jan Melvil Publishing

Jan Melvil Publishing je brněnské nakladatelství, které začínalo vydáváním dětských a populárně- naučných knih, ale později se zaměřilo na knihy o produktivitě, podnikání, učení i kreativitě. Bylo založeno Tomášem Baránkem v roce 2007.

Stejně jako Prezentiáda podporuje osobní růst a rozvoj, proto také věnovalo své tématické a motivační knihy do finálového kola naší soutěže.

Jan Melvil Publishing je partnerem soutěže.

Ondrášovka

ONDRÁŠOVKA, akciová společnost, je předním českým výrobcem minerální vody Ondrášovka a minerální vody Šaratica. Výrobní závod sídlí v moravském Ondrášově, kde má stáčení minerální vody tradici od roku 1260. Ondrášovka je v distribuci všech velkých řetězců v České republice i na Slovensku. Kromě tradičních přírodních a ochucených minerálních vod si mimořádně dobře vede na trhu exklusivní chuť lesních plodů. Ondrášovce se každým rokem daří zvyšovat výrobu a podíl na trhu.

Ondrášovka je partnerem soutěže.

ADC Blackfire Entertainment s.r.o.

Společnost ADC Blackfire Entertainment s.r.o. věnovala do krajských kol deskové hry Dixit a Koncept.

ADC Blackfire Entertainment s.r.o. je partnerem soutěže.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

MŠMT finančně podpořilo soutěž.

Kraj Vysočina

Vysočina nabízí nevyčerpatelný prostor pro volnočasové aktivity. Regionem vedou stovky kilometrů značených tras, které umožňují nespočet možností pro pěší nebo cyklistické putování. Rybníky a přehrady lákají k provozování vodních sportů a rybaření. V zimě se severní část kraje mění ve velký lyžařský ráj s desítkami kilometrů běžeckých stop pro závodní i rekreační lyžaře.

Jako jediný kraj v České republice se může Vysočina pochlubit třemi památkami zapsanými do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – Historické centrum Telče, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře a také bazilika sv. Prokopa a židovské město v Třebíči.

Vysočina je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, podnikat a kam se dá přijet na návštěvu za poznáním a odpočinkem.

Záštitu udělil MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem. Centrem kraje je druhé největší město České republiky Brno, které je významným střediskem justice, ekonomickým a správním centrem, městem univerzit a veletržním centrem střední Evropy s dlouholetou tradicí pořádání veletrhů, za nimiž ročně přijíždí přes jeden milión lidí z celého světa http://www.bvv.cz

Záštitu udělil pan Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana a radní pověřený zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Veřejných služeb a zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru školství a dále v záležitostech odboru školství v záležitostech strategie, koncepce a mezinárodních vztahů

Jihomoravský kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Záštitu udělila paní Mgr. Táňa Šormová, radní pro oblast školství.

Královéhradecký kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Liberecký kraj

Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní část Lužických hor. Nabízí tak vynikající přírodní i kulturní podmínky pro cestovní ruch, a to jak zimní (sjezdové i klasické lyžování), tak letní (cykloturistiku, horolezectví, koupání). Svou bohatou kulturně historickou tradicí, která se odráží ve velkém množství stavebních a historických památek i kulturních zařízení, naláká každoročně do regionu statisíce návštěvníků. Patří ke krajům s vyšším podílem dětí a nižším podílem starších lidí.

Záštitu udělila paní Alena dipl. um., radní pro školství, mládež a zaměstnanost.sportu

Liberecký kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky, přičemž k jejímu centru Praze je vzdálen zhruba 300 km vzdušnou čarou. Moravskoslezský kraj vznikl současně s ostatními 13 českými kraji 1. ledna 2001. Moravskoslezský kraj má rozlohu 5 427 km² a se svými téměř 1 250 000 obyvateli patří k nejlidnatějšímu kraji v naší republice. Vyznačuje se různorodostí přírodních podmínek, etnologických specifik i výraznými zvraty ekonomického vývoje posledních let.

Region se člení na šest turistických oblastí, z nichž každá má svůj specifický ráz (Jeseníky, Beskydy, Opavské Slezsko, Ostravsko-Karvinsko, Těšínské Slezsko a Poodří).

Záštitu udělila paní Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana pro oblast školství, sport a tělovýchova.

Moravskoslezský kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Pardubický kraj

Pardubický kraj má rozlohou 4519 km2, žije v něm přes 505 tisíc obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel na 1 km2. V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí je 34 měst. Sídelním městem kraje je statutární město Pardubice.

Záštitu udělila paní radní Ing. Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.

Pardubický kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem Plzeňským.

Záštitu udělil pan JUDr. Václav Sloup, náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Karlovarský kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj leží na jihozápadě České republiky. Hranici kraje na západě tvoří státní hranice se SRN (Bavorskem), severozápadně leží kraj Karlovarský, severovýchodně kraj Středočeský a na jihovýchodě kraj Jihočeský. Svou rozlohou 7 561 m je Plzeňský kraj třetím největším v České republice, avšak počtem obyvatel 567 321osob se řadí na deváté místo v ČR a tvoří 5,4 % z celkového počtu obyvatel ČR.

Záštitu udělil pan Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport

Plzeňský kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Hlavní město Praha

Praha patří mezi nejdynamičtější a nejvýkonnější region České republiky. Má postavení nejenom hlavního města České republiky, ale i správního centra evropského rozměru, střediska vzdělanosti a kultury a nositele významných historických tradic.

Záštitu udělila paní Mgr. Ludmila Štvánová radní pro oblast školství se zaměřením na rozvoj školství včetně školství alternativního, sledování a hodnocení kvality vzdělávání, činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení, informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Nejvýznamnější z hlediska národopisného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město Olomouc s významnou památkou - sloupem Nejsvětější Trojice, jež je zapsán na seznamu UNESCO. Území je vymezeno okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk, které dohromady tvoří 6,7 procenta celkové rozlohy České republiky.

Záštitu udělil pan Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana pro školství.

Zlínský kraj

Nikde v České republice nenajdete v jednom regionu tak rozmanité spektrum krajinné scenerie, folkloru, historických i technických památek jako právě ve Zlínském kraji. Žádná jiná turistická oblast vám nenabídne současně hory, manýristickou zahradní architekturu, lázně nebo vinobraní.

Stovky kilometrů horských túr, ať již pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách. Tratě pro sjezdové lyžování, snowboarding. Valašské muzeum v přírodě - jedna z nejstarších památek lidové architektury v Evropě. Zámecká zahradní architektura v Kroměříži, od roku 1998 památka UNESCO, vás uchvátí svým kouzlem. Jen o pár desítek kilometrů dál směrem na jihovýchod máte možnost využít jedinečného prostředí a pramenů nejvýznamnějších moravských lázní Luhačovic. Ale to jsme již na hranicích Slovácka, kraje vína, folkloru a dobrých lidí. Zde si můžete pronajmout člun a během plavby po Baťově kanálu na řece Moravě poznat Zlínský kraj úplně jinak.

Záštitu udělil pan MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.

Zlínský kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Ústecký kraj

Severozápad Čech je znám nejen svým bohatým průmyslovým odvětvím, ale také krásnou přírodou, která v sobě ukrývá ohromný potenciál stát se atraktivním místem pro turistiku. Rozmanitá příroda tvořena přírodními parky, rezervacemi, chráněnými krajinnými oblastmi doplněna o množství nadregionálně významných pamětihodností, to je Ústecký kraj.

Záštitu udělila pani Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana a radní pro oblast školství, mládeže a sportu.

Ústecký kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.

Jihočeský kraj

Srdečně Vás zveme na návštěvu Jihočeského kraje. Nalaďte se na harmonii jižních Čech, jejichž předností je kromě řady kulturních a technických památek i mnoho přírodních krás a zdravé životní prostředí. Před cestou navštivte http://www.jiznicechy.cz Zde naleznete potřebné informace, vyberete si z nabídky zajímavých produktů zážitkové turistiky, seznámíte se s živými lidovými řemesly, najdete si zajímavé trasy pro pěší turistiku, cykloturistiku, lyžařské trasy a areály pro sjezdové lyžování, turistiku na koních a mnoho dalších možností, jak pestře prožít návštěvu Jihočeského kraje.

Záštitu udělil pan JUDr. Tomeš Vytiska, radní zodpovědný za zabezpečování úkolů v oblastech školství, řešení otázek zaměstnanosti, podpory zájmové činnosti mládeže a sportu, celoživotního vzdělávání, kultury, řízení zřizovaných organizací v rezortu

Středočeský kraj

Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2 ) zabírá 14 % území ČR. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi Českými kraji. Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nižší proti republikovému průměru. K 31. květnu 2010 byla registrovaná míra nezaměstnanosti v kraji 6,9 %.

Záštitu udělil pan MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje.

Středočeský kraj finančně podpořil akci Prezentiáda 2015.