Bez pravidel to nejde!

Petra Plachá, 11. 3. 2017 v 20:00
Kategorie : Organizace

Žádná soutěž se neobejde bez pravidel a každý zúčastněný tým by je měl dobře znát. I proto jsme pro vás připravili výběr toho nejdůležitějšího, bez čeho se na Prezentiádě neobejdete.

Pravidla by si měl určitě každý soutěžící přečíst sám, ale protože opakování je matkou moudrosti, ještě si pro jistotu shrneme nejdůležitější body.

 

Témata

Letošními tématy jsou „Nejdůležitější věc na světě“ nebo „Jak (ne)učit ve škole“ pro základní školy a „Láska, sex a něžnosti“ nebo „Nejpřínosnější vynález“ pro školy střední. Každý tým si vybere jedno z témat dle své kategorie a zpracuje jej.

 

Nominační kolo a nahrávání prezentací

Nominační kolo má za cíl vybrat maximálně 13 nejlepších prezentací za každou kategorii v každém kraji pro postup do krajského kola, prezentace se zde hodnotí především z grafické a obsahové stránky.

Pro účast je každý tým povinen se přihlásit a nahrát svoji prezentaci do společného úložiště, která musí být v jednom z povolených formátů: "ppt", "pptx", "pdf", "pez" nebo "odp". Pokud si zvolíte ke zpracování Prezi, nezapomeňte, že i tady je potřeba nahrát soubor, nejen odkaz.

Název nahrané práce musí být ve formátu „PPT17_Název týmu“ a prezentace nesmí překročit velikost 150 MB. Také si pamatujte, že první a poslední snímek prezentace je pevně daný, musí být přesně podle vzoru a obsahovat název týmu, školu, za kterou soutěžíte, a váš kraj.

Prosíme vás o důsledné dodržení všech těchto pravidel, abychom se vyhnuli komplikacím a nezapomeňte se včas přihlásit, poslední možnost pro nahrání vaší prezentace je 31. 3. ve 12:00.


Krajské kolo

Týmy, které postoupí z nominačního kola, získají možnost předvést svoji prezentaci před odbornou porotou na kole krajském. Soutěžící doplní svoji práci z nominačního kola o slovní komentář a nejúspěšnější z nich postoupí na Grandfinále.

Na předvedení svojí prezentace má každý tým 7-10 minut a za každý tým se platí startovné 200 Kč (8 €), s výjimkou týmů z pořadatelských škol, které platí 100 Kč (4 €).

Krajská kola se budou konat od 6. 4. do 21. 4. 2017.

 

Grandfinále

Vítězný tým z každého krajského kola postupuje na Grandfinále v Brně, která bude uspořádáno na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity 27. a 28. 4. 2017. Kromě vítězů postoupí v každé kategorii navíc takzvaná „Divoká karta“ - jeden tým vybraný z druhých míst, který dostane další šanci bojovat o vítězství.

Po skončení krajských kol získají týmy nová zadání pro svou práci. Kategorie A (základní školy), pro které je Grandfinále jednodenní, dostane přímo témata na svou další prezentaci, kterou vytvoří doma a na finále ji předvede. Kategorie B (střední školy) dostane po skončení krajských kol zadání úkolu, který týmy vypracují a odevzdají v první den finále. Body za vypracování úkolu se započítají do celkového hodnocení. Přímo na Grandfinále také dostanou témata na prezentaci, jedno z nich zpracují a odevzdají v podvečer prvního finálového dne.

Na Grandfinále se startovné neplatí a jedinou změnou oproti předchozímu kolu je kratší časová dotace na prezentaci (5-6 minut), kvůli krátkému času na přípravu.

 

Nejdůležitější ale je, že si chceme soutěž užít, získat zkušenosti a naučit se něco nového, proto je po celou dobu dodržování pravidel fair-play a slušné chování samozřejmostí.

Tak to bychom měli, teď už se stačí jen přihlásit. :)