Čas roztáhnout křídla!

Do konce přihlašování zbývá 28 hodin

Už jen poslední desítky hodin máte na přihlášení se do devátého ročníku mezinárodní prezentační soutěže Prezentiáda. Na co nesmíte zapomenout?

Pouze přihlásit se nestačí! Do 16.3. 23:59 Váš tým musí do úložiště, na které získáte po přihlášení e-mailem přístup, nahrát své prezentace.

Každá soutěžní prezentace musí obsahovat náš první a poslední snímek, který bude nezměněný, pouze s vyplněnými údaji (najdete je na našem webu v sekci Materiály) a její velikost může být maximálně 150 MB. Povolené formáty prezentace jsou "ppt", "pptx", "pdf", "pez" a "odp".

Po stanoveném termínu vybere porota v každé kategorii maximálně 13 týmů, které získaly nejvyšší bodové hodnocení projektu a ty postoupí do krajského kola. Všechny postupující týmy obdrží informační e-mail a jména postupujících týmů budou zveřejněna i na webových stránkách soutěže.